Payroll service

payroll

Vaak hebben onze opdrachtgevers zelf reeds een poule van krachten die zij ook graag in zouden willen zetten ten behoeve van hun acties. Het komt ook voor dat onze klanten eigenlijk alles volledig in eigen beheer willen houden, behoudens alle administratieve zaken aangaan als arbeidsovereenkomsten, salarisverwerking, verzekeringen, vakantie dagen en overige financiële verplichtingen. Payroll is hiertoe de oplossing.

Door de vele acties die onze promotie- en verkoopteams uitvoeren en als gevolg hiervan het hoge aantal verloningen, is BEUQ! genoodzaakt een deugdelijke salarisadministratie te onderhouden en te voeren. Een salarisadministratie die volledig flexibel is ingesteld en waarin per actie afwijkende verloningen kunnen worden berekend en uit betaald.

Het is voor ons dan ook een kleine moeite om opdrachtgevers de helpende hand te bieden in situaties dat zijzelf de volledige regie in handen willen hebben, maar graag alle administratieve handelingen en verplichtingen vanwege werkgeverschap uit handen willen geven. Meer vrijheid dus en minder verplichtingen. BEUQ! stelt hiervoor graag haar pay roll service ter beschikking.


loonadminstratie

De werknemer sluit een(al dan niet flexibele) arbeidsovereenkomst met BEUQ!, waarin de afspraken terug komen die tussen de opdrachtgever  en werknemer zijn gemaakt.  Een dergelijke overeenkomst wordt natuurlijk in overleg met onze opdrachtgevers gemaakt en pas na expliciete goedkeuring geïmplementeerd.

Bij payrolling neemt BEUQ! het juridisch werkgeverschap dus van de opdrachtgever over. Met andere woorden: de werknemers zijn op papier in dienst van BEUQ!, maar blijven gewoon in opdracht en onder toezicht van de opdrachtgever werken. De opdrachtgever verzorgt zelf de werving en selectie van de werknemers. BEUQ! neemt vervolgens de volledige loonadministratie uit handen, hetgeen o.a. inhoudt:

 • opvragen en verwerken alle benodigde loonbescheiden als loonbelastingformulier en kopie identiteitsbewijzen
 • inrichten administratie naar salarisafspraken en betalingsvoorwaarden als afgesproken met opdrachtgever
 • koppelingen gewenste CAO
 • verzenden loonstroken en verrichten van de netto betalingen
 • afwikkelen onkostendeclaraties
 • verzenden aangifte loonbelasting
 • verzenden jaaropgaven
 • bijhouden vakantie dagen en vakantie-uren
 • uitbetalen vakantie geld
 • pensioen perikelen
 • ziekteverzuim beheer
 • afstemmen verzekeringen (o.a. loondoorbetaling bij ziekte)
 • afwikkelen van alle zaken als ARBO dienst, loonbeslagen, deurwaarders

ontzorging

Elke arbeidsovereenkomst en de hierin gemaakte afspraken zijn verschillend. Het doorberekende tarief is altijd gebaseerd op basis van het bruto loon dat vermenigvuldigd wordt met een bepaalde omrekenfactor.

Afhankelijk van de exacte afspraken omtrent wat wel of niet vergoed wordt en afhankelijk van onder meer alle overige secondaire loonafspraken kunnen wij  pas een gerichte offerte opstellen. De onderstaande onderdelen zijn o.a. bij payrolling inbegrepen:

 • brutoloon en werknemerspremies
 • alle werkgeverspremies
 • pensioen afdracht
 • reservering vakantie uren/dagen
 • reservering vakantiegeld
 • ziekte risico
 • salarisadministratie en contractbeheer

Op voorhand weet de opdrachtgever natuurlijk precies waar hij aan toe is en welke bedragen per medewerker per uur, per dag, per week of per maand in rekening zullen worden gebracht.  Deze afspraken worden helder geformuleerd in de zogenaamde payroll overeenkomst.  De payroll tarieven zullen vervolgens geen verrassingen meer opleveren en scheppen de opdrachtgevers voor de overeengekomen tijd alle duidelijkheid. En rust!

 

Vraag gerust een kostenindicatie hier op. Wij zullen u zo uitgebreid mogelijk informeren omtrent alle mogelijkheden.

//End Google Analtyics Tag Code// //Begin Hotjar Code// //End Hotjar Code//